ДИАГНОСТИКА С МЕТАТРОН "ОБЕРОН" - 4021 И "METAPATHIA GR PROFFESIONAL"

Диагностика с МЕТАТРОН "ОБЕРОН"-4021 и компютърна програма "Metapathia GR Proffesional" чрез NLS - система за нелинеен анализ.

Едно от най-удивителните и перспективни достижения на XXI век в медицината е изследователската система за нелинеен анализ NLS.

Апаратът може да се използва за оценка степента на увреждания на главен мозък след травма при пациенти, които са в безсъзнание, както и да открива такива състояния като множествена склероза и начална фаза на тумори, които не могат да се диагностицират с други методи. Такава ранна и безвредна диагностика не е по възможностите на другите съвременни медицински апарати (рентген, ултразвук, компютърна томография).

Информацията, която получаваме от телеметричната обработка на данните с нелинеен анализ, е далеч по-богата и създава цялостен детайлизиран образ на функционалното състояние на обследвания организъм, прави качествена оценка на всеки орган, нанеговите части и функции.

Чрез NLS успешно се контролират ефективността и резултатите от прилагането на различни методи на терапевтично въздействие и се анализира динамиката на изменение на функционалното състояние на организма по време на лечението.

Може да се провери от какви витамини, минерали и микроелементи имаме нужда и кои са най-подходящите за нас храни или хранителни добавки. Това изследване може да открие склонност към някои заболявания и да прогнозира възникването им, както и да установи скрити заболявания, които могат да протичат без видими прояви.
Уникална е възможността на NLS да извършва медикаментозно тестуване и да се намери най – подходящия вид лечение с най-голям процент полезност за организма.

Чрез опцията „Вегето тест“ се изпраща сигнал към организма на тетаниво на мозъка и процентно апаратурата дава резултативност за изследваната добавка или препарат за лечение, както и в каква степен ще бъде погасено огнището на увредената тъкан.

Възстановяването на нормалната жизнена дейност на организма в случаи на остри и хронични заболявания чрез метода на биорезонансната терапия (МЕТА-корекция) и пробуждането на скритите резерви на организма посредством получени с помощта на апаратурата информационни препарати, са друга забележителна възможност на системата за анализ.

 • Уникална технология използвана в космонавтиката
 • Обективна регистрация на функционалното състояние на целия организъм.
 • Най-краткия път за определяне на диагноза и лечение.

Експресен, безболезнен и неинвазивен преглед на целия организъм. Само за 1 час получавате информация за състоянието в момента на всички ваши органии системи. Възможност за това дава диагностиката с апарата МЕТАТРОН „ОБЕРОН“ – 4021 руска (до преди няколко години засекретена) апаратура, използувана за космическа медицина.

Сега всеки може да се възползува от нея и да надникне в своя организъм по различен от досега познатите ни методи на изследване. Дори може да провери до колко дадено лекарство е ефективно при неговото заболяване.

Чрез машинно-програмния комплекс се прави запис на електромагнитното излъчване на мозъка, където е проектирано състоянието на всяка клетка от органите и се изобразява на екрана като картина и графика, която се сравнява с графиката на нормалното функция според пола и възрастта, заложена в апарата.

Така се установява има ли отклонение.

Нелинейната диагностика представлява запис на електромагнитното поле на мозъка. Всеки орган има определена електромагнитна честота и по нея се определя промяната на функцията му.

Апаратът дава възможност да се съкрати времето за функционална оценка на ортанизма.

Регистрира измененията в органите и позволява:

 • Да се получи качествена оценка на функционалното състояние на ортанизма под формата на топически анализ.
 • Да се проконтролира адаптивната способност на организма.
 • Да се проведе анализ на динамиката на функционалното състояние на ортанизма по време на лечение.
 • Да установи първичното място на функционалното нарушение.
 • Да се оцени характера на патологията, използувайки експертни системи.
 • Да се оценят основните параметри на хомеостазата.

Функции:

 • Анализ на всички органи и системи в организма.
 • Откриване на всички патологични процеси и предразположености към различни заболявания с точност над 85 процента.
 • Подбиране на подходящи лечебни и профилактични препарати /алопатични, хомеопатични, фитопрепарати, различни БАД/.
 • Тестване на различни алергени и органопрепарати.
 • Изготвяне на магнитно-инфорнационно зареден препарат на матрица.
 • Провеждане на енерго-коригиращи тцеанси, т.н. Мора-терапия.
 • Издаване на епикриза с визуално отражение на проблемните органи и подбрано лечение.

Преимущества на компютърното биорезонанстно тестиране:

 • Методът е уневерсален.
 • Методът е максимално удобен и не изисква предварителна подготовка.
 • Методът позволява да се видят даже и незначителни патологични състояния.
 • Абсолютно безопасен е за всеки, вкл. бременни и кърмещи жени, както и лица с кардиостимулатори.
 • Програмата обезпечава нагледно всички процеси на тестване.
 • Методът позволява да се контролират в динамика тестваните състояния и да се сравнят с предишните получени резултати.
 • Възможно е индивидуално да се подбират любими оздравителни препарати.
 • Издава се подробно заключение – епикриза.

Контакти

Адрес

СОФИЯ, ул. "Черковна" № 57

ТЕЛЕФОН

0887 25 15 51

Свържи се с нас


captcha